Manja slova Veća slova RSS

>

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Predloga Zakona o elektronskom potpisu

Datum objave: 07.03.2016 13:48 | Autor: MIDT

Ispis Štampaj stranicu


JAVNI POZIV ZA KONSULTOVANJE ZAINTERESOVANE JAVNOSTI POVODOM IZRADE PREDLOGA ZAKONA O ELEKTRONSKOM POTPISU


Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona ("Službeni list CG", broj 12/12) i člana 3 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Službeni list CG", broj 7/12), Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije upućuje

JAVNI POZIV ZA KONSULTACIJE

građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima i organima uprave, strukovnim udruženjima, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme

PREDLOGA ZAKONA O ELEKTRONSKOM POTPISU

i dostave svoje inicijative, predloge i sugestije za izradu Predloga Zakona, u pisanom ili elektronskom obliku Ministarstvu za informaciono društvo i telekomunikacije, na adresu: Rimski trg 45, Podgorica, ili na jednu od sljedećih e-mail adresa: arhiva@mid.gov.me, ljubica.novovic@mid.gov.me

Konsultacije zainteresovane javnosti o pripremi Predloga zakona trajaće 20 dana od dana objavljivanja ovog poziva odnosno do 27.marta 2016.godine.

Za koordinaciju konsultacija zadužena je Ljubica Novovic, e-mail: ljubica.novovic@mid.gov.me.

O prispjelim inicijativama, prijedlozima i sugestijama Ministarstvo će sačiniti izvještaj u roku od sedam dana od isteka roka određenog za konsultovanje zainteresovane javnosti.