Manja slova Veća slova RSS

KONTAKT OSOBA ZA SARADNJU SA NVO SEKTOROM:

Ljiljana Novović

Telefon:
(+382) 20 482 481

Fax: (+382) 20 234 943

E-mail: Ljiljana Novović


MIDT


Saradnja sa NVO sektorom

04.10.2016.

OBAVJEŠTENJE: Lista kandidata koje su nevladine organizacije predložile za člana radne grupe za izradu Akcionog plana za 2017. godinu za implementaciju Strategije razvoja informacionog društva Crne Gore do 2020. godine

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Sl.list CG“, br 7/12), Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije objavljuje listu kandidata koje su nevladine organizacije predložile za člana radne grupe za izradu Akcionog plana za 2017. godinu za implementaciju Strategije razvoja informacionog društva Crne Gore do 2020. godine...

23.03.2016.

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Sl.list CG“, br 7/12), Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije obavještava da na Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana radne grupe za izradu Predloga zakona o elektronskom potpisu, objavljen na internet stranici Ministarstva 10.marta tekuće godine, nije dostavljen ni jedan predlog nevladinih organizacija....

10.03.2016.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana radne grupe za izradu Predloga zakona o elektronskom potpisu

Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti informacionog društva da predlože kandidata za člana radne grupe za izradu Predloga Zakona o elektronskom potpisu...

07.03.2016.

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Predloga Zakona o elektronskom potpisu

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona ("Službeni list CG", broj 12/12) i člana 3 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Službeni list CG", broj 7/12), Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije upućuje JAVNI POZIV NA KONSULTACIJE.....

29.02.2016.

Odluka o izboru kandidata nevladinih organizacija za člana radne grupe za izradu Strategije razvoja informacionog društva do 2020. godine

Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("SI. list CG" br.7/12) Ministar za informaciono društvo i telekomunikacije, donio je ODLUKU o izboru kandidata nevladinih organizacija za člana radne grupe za izradu Strategije razvoja informacionog društva do 2020. godine...

24.02.2016.

OBAVJEŠTENJE: Lista kandidata koje su nevladine organizacije predložile za člana radne grupe za izradu Strategije razvoja informacionog društva do 2020.godine

Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Sl.list CG“, br 7/12), Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije objavljuje listu kandidata koje su nevladine organizacije predložile za člana radne grupe za izradu Strategije razvoja informacionog društva do 2020.godine....

17.02.2016.

Unaprijediti saradnju sa NVO zarad pružanja kvalitetnijih e-javnih usluga

Unaprijediti saradnju sa NVO zarad pružanja kvalitetnijih e-javnih usluga

Predstavnica Instituta alternativa Milica Milonjić učestvovala je na sastanku sa NVO na temu “Predlozi za saradnju na unapređenju portala eUprava i prezentacija e-servisa” koji je organizovalo Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije...

12.02.2016.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana radne grupe za izradu Startegije razvoja informacionog društva do 2020. godine

Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti informacionog društva da predlože kandidata za člana radne grupe za izradu Strategije razvoja informacionog društva do 2020. godine...

04.02.2016.

Održan sastanak sa predstavnicima NVO na temu "Predlozi za saradnju na unapređenju portala e-Uprava i prezentacija eServisa"

U organizaciji Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije, danas je održan sastanak sa predstavnicima NVO udruženja (Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Institut alternative i Akcija za ljudska prava) na temu "Predlozi za saradnju na unapređenju portala e-Uprava i prezentacija eServisa"...

17.05.2015.

Potpredsjednik Lazović otvorio izložbu stare radio tehnike i telekomunikacionu laboratoriju za mlade

Potpredsjednik Lazović otvorio izložbu stare radio tehnike i telekomunikacionu laboratoriju za mlade

Povodom Svjetskog dana telekomunikacija i informacionog društva, Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije i Savez radio amatera Crne Gore organizovali su danas izložbu stare radio tehnike. Izložbu i telekomunikacionu laboratoriju za mlade, otvorio je potpredsjednik Vlade i ministar za informaciono društvo i telekomunikacije prof. dr Vujica Lazović...