Manja slova Veća slova RSSJavna rasprava

12.02.2016.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana radne grupe za izradu Startegije razvoja informacionog društva do 2020. godine

Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti informacionog društva da predlože kandidata za člana radne grupe za izradu Strategije razvoja informacionog društva do 2020. godine...

22.01.2015.

Javna rasprava o tekstu Nacrta zakona o slobodnom korišćenju informacija u posjedu organa vlasti

Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije organizuje završnu Javnu raspravu o tekstu Nacrta zakona o slobodnom korišćenju informacija u posjedu organa vlasti koja će se održati u petak, 23. januara 2015. godine, sa početkom u 11 časova, u zgradi Uprave za imovinu, ul. Jovana Tomaševića bb (stara zgrada Vlade), u Podgorici...

24.12.2014.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o slobodnom korišćenju informacija u posjedu organa vlasti

U skladu sa članom 11 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasrave u pripremi zakona (“Sl.list Crne Gore”, broj 12/12), Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije pokreće javnu raspravu o tekstu Nacrta zakona o slobodnom korišćenju informacija u posjedu organa vlasti...

06.12.2013.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o tekstu Nacrta zakona o elektronskoj upravi

Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije pokrenulo je 23. oktobra do 2. decembra javnu raspravu o tekstu Nacrta zakona o elektronskoj upravi i objavilo tekst Nacrta zakona o elektronskoj upravi sa Programom javne rasprave na web sajtu Ministarstva i portalu eUprave. Centralna javna rasprava održana je 29.11.2013 godine u zgradi Uprave za imovinu u Ulici Jovana Tomaševića...

29.11.2013.

Izlaganje potpredsjednika Lazovića na javnoj raspravi o tekstu Nacrta zakona o elektronskoj upravi

Izlaganje potpredsjednika Lazovića na javnoj raspravi o tekstu Nacrta zakona o elektronskoj upravi

Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije organizovalo je završnu Javnu raspravu o tekstu Nacrta zakona o elektronskoj upravi. U uvodnom dijelu rasprave prisutnima se obratio potpredsjednik Vlade i ministar za informaciono društvo i telekomunikacije Vujica Lazović, čije izlaganje možete preuzeti ovdje...

23.10.2013.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o elektronskoj upravi

U skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasrave u pripremi zakona (“Sl.list Crne Gore”, broj 12/12), Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije pokreće javnu raspravu o tekstu Nacrta zakona o elektronskoj upravi...

26.11.2012.

Javni poziv nevladnim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu radne grupe za izradu Zakona o elektronskoj upravi

Na osnovu člana 9 stav 1 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije objavljuje JAVNI POZIV nevladnim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu radne grupe za izradu Zakona o elektronskoj upravi...

20.09.2012.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o tekstu Zakona o elektronskim komunikacijama

Dana 27. jula 2012.godine Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije pokrenulo je javnu raspravu o tekstu Zakona o elektronskim komunikacijama i objavilo tekst Zakona o elektronskim komunikacijama, sa Programom javne rasprave, na web sajtu MIDT, na portalu eUprave, kao podlistak,u dnevnom listu “Pobjeda“...

27.07.2012.

Javni poziv za raspravu o tekstu Zakona o elektronskim komunikacijama

Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije pokreće javnu raspravu o tekstu Zakona o elektronskim komunikacijama. Javna rasprava će trajati do 10. septembra 2012. godine...