Manja slova Veća slova RSS

>

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Strategije razvoja informacionog društva do 2020.godine

Datum objave: 15.02.2016 13:37 | Autor: MIDT

Ispis Štampaj stranicu


JAVNI POZIV ZA KONSULTOVANJE ZAINTERESOVANE JAVNOSTI POVODOM IZRADE STRATEGIJE RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA DO 2020.GODINE


Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12) i člana 3 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije upućuje


JAVNI POZIV ZA KONSULTACIJE


građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima i organima uprave, strukovnim udruženjima, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme


STRATEGIJE RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA DO 2020. GODINE


i dostave svoje inicijative, predloge i sugestije za izradu Strategije, u pisanom ili elektronskom obliku Ministarstvu za informaciono društvo i telekomunikacije, na adresu: Rimski trg 45, Podgorica, ili na jednu od sljedećih e-mail adresa: arhiva@mid.gov.me , ljubica.novovic@mid.gov.me .

Konsultacije zainteresovane javnosti o pripremi Strategije trajaće 20 dana od dana objavljivanja ovog poziva odnosno do 06.marta 2016.godine.

Za koordinaciju konsultacija zadužena je Ljubica Novovic, e-mail: ljubica.novovic@mid.gov.me.

O prispjelim inicijativama, prijedlozima i sugestijama Ministarstvo će sačiniti izvještaj u roku od sedam dana od isteka roka određenog za konsultovanje zainteresovane javnosti.