Manja slova Veća slova RSSJavna rasprava

25.11.2016.

Izvještaj sa Javne rasprave o Nacrtu Zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu

Na osnovu člana 11 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona ("Sl.list Crne Gore", broj 12/12), Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije sprovelo je javnu raspravu o Nacrtu Zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu...

01.11.2016.

SAOPŠTENJE: Održana Centalna javna rasprava o Nacrtu zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu

SAOPŠTENJE:  Održana Centalna javna rasprava o Nacrtu zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu

Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije je danas, u cilju otvorene diskusije i aktivnog učešća zainteresovanih strana, održalo Centralnu javnu raspravu o Nacrtu Zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu. U uvodnom dijelu Centralne javne rasprave prisutnima se obratio potpredsjednik Vlade i ministar za informaciono društvo i telekomunikacije, prof.dr Vujica Lazović navodeći da se donošenjem novog Zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu stvara pravni osnov za dalji razvoj elektronskog poslovanja u Crnoj Gori, kao i potpuno usaglašavanje normative sa evropskom regulativom. Ovim Zakonom se rješavaju glavni problemi koji otežavaju i sprječavaju građane i privredu da koriste pogodnosti elektronskih usluga, čime se ubrzava napredak u ključnim oblastima digitalne ekonomije uz pridavanje naročite pažnje olakšavanju sigurne elektronske identifikacije...

21.10.2016.

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 11 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Sl.list Crne Gore”, broj 12/12), Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije objavilo je 12. oktobra tekuće godine JAVNI POZIV državnim organima, organima državne uprave, lokalnim samoupravama, organima lokalnih samouprava, javnim službama i pravnim licima koja vrše javna ovlašćenja, građanima, privrednim društvima, nevladinim organizacijama i drugim zainteresovanim organizacijama, zajednicama i pojedincima da se uključe u javnu raspravu o Nacrtu Zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu...

12.10.2016.

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu

Na osnovu člana 11 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Sl.list Crne Gore”, broj 12/12), Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije sprovodi javnu raspravu o Nacrtu Zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu i upućuje JAVNI POZIV...

19.09.2016.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana radne grupe za izradu Akcionog plana za 2017. godinu za implementaciju Strategije razvoja informacionog društva Crne Gore do 2020. godine

U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (“Sl.list CG”, br.7/12), Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije upućuje JAVNI POZIV....

15.07.2016.

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Strategije razvoja informacionog društva Crne Gore do 2020. godine

Na osnovu člana 12 stav 4 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona ( "Sl.list Crne Gore, broj 12/12) Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije objavljuje Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Strategije razvoja informacionog društva Crne Gore do 2020. godine.

17.06.2016.

Održana Centralna javna rasprava o Nacrtu strategije razvoja informacionog društva Crne Gore do 2020.

Održana Centralna javna rasprava o Nacrtu strategije razvoja informacionog društva Crne Gore do 2020.

Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije organizovalo je danas Centralnu javnu raspravu o Nacrtu Strategije razvoja informacionog društva Crne Gore do 2020. U uvodnom dijelu Centralne javne rasprave prisutnima se obratio potpredsjednik Vlade i ministar za informaciono društvo i telekomunikacije, prof. dr Vujica Lazović, dok je sekretarka Ministarstva, mr Sandra Veličković upoznala prisutne sa detaljima Nacrta Strategije razvoja informacionog društva Crne Gore do 2020...

02.06.2016.

Javna rasprava o Nacrtu Strategije razvoja informacionog društva Crne Gore do 2020. godine

Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije sprovodi javnu raspravu o Nacrtu Strategije razvoja informacionog društva Crne Gore do 2020.godine i poziva državne organe, organe državne uprave, lokalne samouprave, javne službe i pravna lica, građane, privredna društva, nevladine organizacije i druge zainteresovane organizacije da se uključe u javnu raspravu...

25.05.2016.

Javna rasprava o Nacrtu Strategije razvoja informacionog društva Crne Gore do 2020. godine

Na osnovu člana 11 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Sl.list Crne Gore”, broj 12/12), Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije sprovodi javnu raspravu o Nacrtu Strategije razvoja informacionog društva Crne Gore do 2020.godine i upućuje JAVNI POZIV ...

15.02.2016.

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Strategije razvoja informacionog društva do 2020.godine

Javni poziv za konsultacije građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima i organima uprave, strukovnim udruženjima, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme STRATEGIJE RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA DO 2020. GODINE ....