mr Sandra Veličković - sekretar Ministarstva

Sandra Velickovic

Sandra Veličković je rođena 06. 03. 1977. godine u Nikšiću.

Osnovnu i srednju školu završila je u Nikšiću. Dobitnik je diplome Luča I, a 1995. godine proglašena je za Đaka generacije srednje Ekonomske škole. 

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 07. 07. 2000. godine sa ocjenom 10 na temu „Analiza informacionog sistema HK Željezara Nikšić“.

Magistrirala je sedam godina kasnije na istom fakultetu, na smjeru Menadžment informacionih sistema. Magistarsku temu „Informatičke tehnologije i modernizacija lokalne uprave na primjeru opštine Nikšić“ odbranila je sa najvećom ocjenom.

Stručni ispit za rad u državnim organima položila je 2002. godine.

Udata je i majka troje djece.


Radno iskustvo:

-Jun 2014. – Sekretar Ministarstva; 

-Jun 2009 - jun 2014: - Sekretar Ministarstva; 

-Decembar 2006 - jun 2009: savjetnik potpredsjednika Vlade za ekonomksu politiku i finansijki sistem;


-Februar 2007- Jul 2007: Sportske novine „Start“ – Dopisnik;

-2005 - 2006: Opština Nikšić , Sekretarijat za privredu i finansije – Načelnik trezora;

-2002 – 2005: Opština Nikšić , Sekretarijat za privredu i finansije – Savjetnik za naplatu prihoda i kontrolu budžeta:

-2001 – 2002: Opština Nikšić , Sekretarijat za privredu i finansije – pripravnik;

-1998 – 2007: Nezavisni dnevnik „Vijesti“ – Dopisnik za društvo i sport;

Povremeni radni angažmani :

-2005 – Indecon Consulting GmbH – konsultant na projektu Upravljanje ekonomskim reformama – istraživanje o korporativnom upravljanju u Crnoj Gori;

-2004 – The Urban Institute – konsultant na projektu Efikasna lokalna samouprava;

-2002 – International City Country Management Association, Partnerstvo za razvoj opština u Crnoj Gori – konsultant na projektu

Kontakt e-mail: sandra.velickovic@mid.gov.me