Ratka Strugar - generalni direktor za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i radio - spektar

MIDT

Ratka Strugar je rođena 1966. godine u Kolašinu.

Osnovnu školu i gimnaziju “Slobodan Škerović” završila u Podgorici. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Podgorici.

Položila je državni ispit 1991. godine, a pravosudni 1992. godine u Podgorici.

U periodu 2000 - 2003. godine stiče diplomu trenera za pravo EU, u organizaciji Kancelarije za spoljne poslove Njemačke i Instituta za evropsku politiku iz Berlina, u okviru Pakta stabilnosti za jugoistočnu Evropu.

Udata je i majka dvoje djece.

 

 

 

 

Radni angažmani:

- 2011. - Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije - Pomoćnik ministra za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i radio - spektar

- 2010. - Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine / Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Savjetnik ministra

- 2001. - 2010. - Telekom Crna Gora AD Podgorica / Crnogorski Telekom AD Podgorica

- 2001 - 2002. Šef službe ljudskih resursa

- 2002 - 2007. Sekretar Društva

- 2007 - 2010. Sekretar Društva - drugi mandat

- 1992 - 2001. Sekretarijat za zakonodavstvo Vlade Crne Gore - Viši savjetnik u Sektoru za privredni sistem i ekonomske odnose

- 1989 - 1992. Viši sud u Podgorici, pripravnik

Savjeti, Radne grupe, projekti:

- Projekat rebrandinga Telekoma Crne Gore 2006. godine

- Projekat restrukturiranja Crnogorskog Telekoma tj. pravne integracije tri kompanije članice CT Grupe u jednu 2009. godine

- Projekat usklađivanja Statuta i drugih akata Društva sa propisima Magyar Telekoma i DeutchTelekoma i standardima EU

- Član Savjeta Vlade CG za saradnju sa nevladinim organizacijama i koordinator saradnje u Ministarstvu uređenja prostora i zaštite životne sredine / Ministarstvo održivog razvoja i turizma

- Koordinator Projekta Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine / održivog razvoja i turizma i UNDP - Jačanje kapaciteta u Ministarstvu i institucijama za sprovođenje politike u procesu evropskih integracija

- Progress Monitoring - Harmonizacija propisa sa pravom EU, pregled usaglašenosti i praćenje ostvarivanja progresa u zakonodavnoj oblasti

- Predstavnik Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine / održivog razvoja i turizma u projektu - Procjena uticaja propisa - Regulatory Impact Assessment (RIA), koji sprovodi Ministarstvo finansija - Odjeljenje za unapređenje poslovnog ambijenta

- Koordinator projekta - Posjete opštinama u skladu sa Načelima komunikacije i saradnje sa opštinama na novim osnovama, koje je ustanovilo Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine / održivog razvoja i turizma u projektu

- Član međuresorske radne grupe za usaglašavanje propisa sa Zakonom o prekršajima

- Koordinator implementacije elektronskog sistema za upravljanje dokumentima u Ministarstvu uređenja prostora i zaštite životne sredine / Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Govori engleski jezik.

Kontakt e-mail: ratka.strugar@mid.gov.me