Informaciono društvo

05.03.2009.

Numerički tabelarni prikaz o promjenama nastalim u biračkom spisku

Numerički tabelarni prikaz o promjenama nastalim u biračkom spisku u cjelini i po jedinicama lokalne samouprave, u odnosu na birački spisak po kome su održani prethodni izbori drugo objavljivanje sa podacima na dan zaključenja biračkog spiska (03.03.2009. godine).

29.05.2008.

ESEE AGENDA + ZA RAZVOJ INFORMACIONOG DRUŠTVA JUGOISTOČNE EVROPE 2007- 2012.

ESEE AGENDA + ZA RAZVOJ INFORMACIONOG DRUŠTVA JUGOISTOČNE EVROPE 2007- 2012.

16.01.2007.

ZAKLJUČCI VLADE RCG

Vlada republike Crne Gore, na sjednici održanoj 28.12.2006. godine, razmortila je:
Metodologiju projektovanja eGovernment sistema, Metodologiju za upravljanje
eGovernment projektima i Metodologiju za mjerenje uspješnosti razvoja informacionog
društva u Crnoj Gori, koje su pripremljene na osnovu i u skladu sa Strategijom razvoja
informacionog društva - put u društvo znanja. Tim povodom, Vlada je donijela
sljedeće

13.02.2006.

MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU

O razvoju jedinstvenog tržišta širokopojasnih (broadband) mreža
kompletno povezanih sa Evropskom i globalnom mrežom
Inicijativa za "bSEE" Broadband za jugoistočnu Evropu

Pod okriljem Pakta stabilnosti za jugoistočnu Evropu, čiji su osnovni ciljevi jačanje regionalne saradnje u jugoistočnoj Evropi i njegovanje kulture mira, stabilnosti i ekonomskog razvoja,

13.02.2006.

eSEE Agenda za razvoj Informacionog društva

U skladu sa Zajedničkom izjavom, potpisanom u Ljubljani, 4. juna 2002. godine, mi, članovi Pakta stabilnosti za jugostočnu Evropu, Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Jugoslavija (Srbija i Crna Gora), Makedonija, Moldavija i Rumunija, razvili smo eSEE Agendu za razvoj Informacionog društva