Manja slova Veća slova RSSMINISTARSTVO ZA INFORMACIONO DRUŠTVO I TELEKOMUNIKACIJE

Rimski trg br. 45

81000 Podgorica

Crna Gora

E-mail adresa za prijem elektronske pošte: arhiva@mid.gov.me

SEKRETAR MINISTARSTVA:
mr Sandra Veličković
Telefon: (+382) 20 482 405
Fax: (+382) 20 241 790
E-mail: sandra.velickovic@mid.gov.me
 
KABINET MINISTRA: 
Telefon: (+382) 20 241 412; 482 131
Fax: (+382) 20 241 790
E-mail: kabinet@mid.gov.me
 
 ŠEF KABINETA:
 mr Irma Nišić
 Telefon: (+382) 20 482 491
 Fax: (+382) 20 241 790
 E-mail: irma.nisic@mid.gov.me
 
SAVJETNIK ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU:
Zorica Zeković
Telefon: (+382) 20 241 412
Fax: (+382) 20 241 790
E-mail: zorica.zekovic@mid.gov.me
 
DIREKTORAT ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE, POŠTANSKU DJELATNOST I RADIO - SPEKTAR: 
Ratka Strugar - generalni direktor
Telefon: (+382) 20 482 117
Fax: (+382) 20 241 790
E-mail: ratka.strugar@mid.gov.me
 
DIREKTORAT ZA PROMOCIJU INFORMACIONOG DRUŠTVA:
mr Ivica Ivanović - generalni direktor
Telefon: (+382) 20 482 423
Fax: (+382) 20 241 790
E-mail: ivica.ivanovic@mid.gov.me
 
DIREKTORAT ZA RAZVOJ ELEKTRONSKE UPRAVE:
Stevan Ljumović - generalni direktor
Telefon: (+382) 20 482 425
Fax: (+382) 20 241 790 
E-mail: stevan.ljumovic@mid.gov.me
 
DIREKTORAT ZA INFORMATIČKU INFRASTRUKTURU: 
Kenan Duraković - generalni direktor
Telefon: (+382) 20 482 404
Fax: (+382) 20 241 790
E-mail: kenan.durakovic@mid.gov.me 
 
*DIREKCIJA ZA ANALIZU, PLANIRANJE I PRAĆENJE PROJEKATA:
Mirjana Begović - načelnik
Telefon: (+382) 20 482 411
Fax: (+382) 20 241 790
E-mail: mirjana.begovic@mid.gov.me
 
*DIREKCIJA ZA INFRASTRUKTURNE SERVISE: 
Dževad Purišić - načelnik
Telefon: (+382) 20 482 436
Fax: (+382) 20 241 790
E-mail: dzevad.purisic@mid.gov.me
 
*DIREKCIJA ZA ZAŠTITU OD RAČUNARSKIH I BEZBJEDNOSNIH INCIDENATA NA INTERNETU (CIRT): 
Nikola Ivanović - načelnik
Telefon: (+382) 20 482 421
Fax: (+382) 20 241 790
E-mail: nikola.ivanovic@mid.gov.me
 
ODJELJENJE ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I EVROPSKE INTEGRACIJE:
Ružica Mišković - načelnik
Telefon: (+382) 20 482 399
Fax: (+382) 20 241 790
E-mail: ruzica.miskovic@mid.gov.me
 
ODJELJENJE ZA ELEKTRONSKE REGISTRE:
Bojana Bajić - načelnik
Telefon: (+382) 20 482 420
Fax: (+382) 20 241 790
E-mail: bojana.bajic@mid.gov.me
 
ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU: 
Marija Žugić - rukovodilac
Telefon: (+382) 20 482 418
Fax: (+382) 20 241 790
E-mail: marija.zugic@mid.gov.me
 
SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE I FINANSIJE: 
Bojana Delić - načelnik
Telefon: (+382) 20 482 102
Fax: (+382) 20 241 790 
E-mail: bojana.delic@mid.gov.me 
 
SLUŽBENIK ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA:
Sanja Milunović
Telefon: (+382) 20 482 409 
Fax: (+382) 20 241 790 
E-mail: sanja.milunovic@mid.gov.me
 
KONTAKT OSOBA SA SARADNJU SA NVO SEKTOROM:
Ljiljana Novović
Telefon: (+382) 20 482 481
Fax: (+382) 20 241 790
E-mail: ljiljana.novovic@mid.gov.me